Close

Giới thiệu công ty

DNTN Kinh doanh vàng Kim Thành Bà Chiểu
09 Hồng Bàng, Phường 1, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: 08 3841 2987